This section is ment for the people connected to Park.
Peter Mertens
  Digitale Televisie
Inventaris 2006/+2009
Peter Mertens
sa
Martin Takken
Alberto de Michele
Constant Dullaart
 
sa

PARK S.A.

page 1: Laats bewerkt: 19 november 2005 door PM
page 2: Subsidie Aanvrage 2

Subsidie Aanvragen PARK4D.TV 2005

De uitgangspunten en werkwijze van PARK4DTV zijn niet strikt omschreven. Maar de synergie werkt. Bundeling van krachten en vriendschappelijke rivaliteit hebben de afgelopen tijd tot meer en beter geleid. Als een waar kunstenaarsinitiatief is er samengewerkt om inhoud te geven aan het 1 (uur 1) ding principe. De dagelijkse frequentie van uitzenden heeft van PARK in de loop der jaren 1 ding op zich gemaakt. Nu eens te meer wordt die werkwijze zonder verdere tussenkomst van zendgemachtigden mogelijk technisch mogelijk gemaakt op Internet. Zo kan de voortdurende stroom van Puur Beeld en Geluid tot 1 ding op zich gemaakt worden. Deze nog altijd onbeschreven en feitelijk onbeschrijfbare methode heeft het in zich nieuwe horizonten in de kunst in zicht te brengen, bergen te verzetten en grenzen te verleggen.

12 1/2 Jaar lang produceerde het kunstenaarsinitiatief PARK4DTV een dagelijks uur Puur Beeld en Geluid dat via de Amsterdamse Kabeltelevisie Kanaal Salto werd verspreid. Dezelfde video’s vonden hun weg naar Berlijn, Rotterdam en New York en talloze manifestaties in binnen- en buitenland.

Al 10 jaar lang experimenteert PARK met de mogelijkheden om met dezelfde mentaliteit dat videowerk ook via het ? Open Kanaal in Ultieme Vorm ? Internet te verspreiden. Naast fragmenten uit het het gezamenlijke werk , dat 1500 uur video omvat, zijn er diverse geslaagde experimenten uitgevoerd met beeldvullend autonoom werk via internet, waaronder ook de verspreiding van VCD’s en zichzelf generende videostreams.

Vandaag de dag is het kantelpunt bereikt waarop ook met name de makers zelf de technische kwaliteit van vertoning via Internet voldoende vinden om hun werk volwaardig te laten zien. Het publiek bleek met een lagere technische kwaliteit al tevreden om de kunst te genieten. Het ‘download Cinema’ experiment dat wij hielden en ondersteunden kreeg massaal bezoek.

Daartoe is in eigen huis een ‘Content Management System’ in ontwikkeling dat de programmering geheel in eigen hand van de kunstenaars kan laten werken. Op die wijze kan mediakunst niet alleen via Internet verspreid, maar kunnen vanaf de computers waarop het werk opgeslagen is ook bijvoorbeeld videobeams op lokatie (zoals aan de Zuidas of Club11 boven het Stedelijk Museum) worden bediend. Inhoudelijk verwachten wij dat de wisselwerking tussen de makers en samenstellers van de stream rondom dat CMS tot verdieping onderlinge beschouwingen en commentaar zal leiden, bij voorkeur in de vorm van Puur Beeld en Geluid.

Hoewel er op voorhand geen vaststaande definitie is gehanteerd wat ‘Puur Beeld en Geluid’ zou moeten zijn is de collectie van anderhalfduizend uur een substantiĎle vingerwijzing. De impulsief gevolgde werkwijze, van een zichzelf bekritiserend en stimulerend collectief van kunstenaars, dat in voortdurende hang naar inhoudelijke verandering en beēnvloed door verandering van techniek, heeft geleid tot constructieve wedijver en louter prachtige resultaten.

Praktisch ingevuld betekent het dat we een in het centrum een internetserver onderhouden die naast een mail-, ftp- en webserver ook† de poorten heeft openstaand voor ‘streaming’ video, die kan worden aangestuurd en geprogrammeerd door en voor de kunstenaars zelf toegankelijk stelsel de inhoud te beheren: het PARKCMS.

Daartoe hebben we mensen, machines en programmatuur en gebruiksovereenkomsten nodig.

In de ring daar buiten† boven en ervoor werkt een redactie van kunstenaars actief samen om dat te voeden, in te vullen en te beheren.

In een schil daaromheen werkt een aantal kunstenaars die passende bijdragen leveren om het tot een groter geheel te maken.

De aldus gezamelijk onderhouden collectie ‘Puur Beeld en Geluid’ wordt voortdurend wereldwijd beschikbaar gehouden en vertoond. Daarnaast is het mogelijk om de zelfde collectie aan te wenden voor vertoning op locatie als dan niet rechtreeks opgediend vanaf de moederserver.

Naast dit initiatief werkt PARK aan:

-†††††††††††††††††† Een autonome Puur Geluid Server: RAUDIO,

-†††††††††††††††††† aan de 11 STEDEN TEE reis en

-†††††††††††††††††† aan de publicatie van de PARK4DubbelDVD

-†††††††††††††††††† Een webcongres de bandenboedel over het publiek toegankelijk houden van anderhalfduizend uur PB&G boedel.

-†††††††††††††††††† P2Park II, download VCDs

-†††††††††††††††††† PARK aan ZEE 2: Zandoog

Voor deze activiteiten is waarvoor ondersteuning is gevraagd bij de Mondriaan Stichting en het ThuisKopie Fonds.

Inmiddels wordt er intensief samengewerkt met TOM, The One Minutes (deeennminuten) wat vooralsnog concreet is gemaakt in het samengebruik van middelen en apparatuur en de reservekopie die de respectievelijke internetservers elke nacht naar elkaar maken. In een digitale toestand van volkomen rust in een onblusbaar vuur.

Wat meer:

Curricula van de huidige redactie

Begroting

Documentatie

   


© www.park.nl